×

Vår visjon og historie

Antall og rom barnehagen Boganes

Vår visjon er:  "Hver dag et matematisk eventyr". 

Barnehagens verdigrunnlag er: "Barna i barnehagen skal utvikle sin sosiale kompetanse, en start på livslang læring".

Barnehagens miljø preges av trygghet, som igjen fører til trivsel. Alle i barnehagen blir sett og hørt, og deres individuelle behov blir tatt på alvor.

Boganes barnehage SA ble åpnet 30.09.93. Barnehagen er en foreldredreven andelsbarnehage. ENI NORGE AS leier 12 andeler. Barnehagen ligger på Gausel i Stavanger i nærheten av flere boligfelt. Det er kort vei til både sjø og skog. Barnehagens innhold styres av "Lov om barnehager" , "Kvalitetsplanen - stadig bedre" og "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver".