×

Vår visjon og historie

Antall og rom barnehagen Boganes

Vår visjon er:  "Sammen gir vi barna en verdifull hverdag". 

Barnehagens verdigrunnlag er: "Barna i barnehagen skal utvikle sin sosiale kompetanse, en start på livslang læring".

Barnehagens miljø preges av trygghet, som igjen fører til trivsel. Alle i barnehagen blir sett og hørt, og deres individuelle behov blir tatt på alvor.

Boganes barnehage SA ble åpnet 30.09.93. Barnehagen er en foreldredreven andelsbarnehage.  Barnehagen ligger på Gausel i Stavanger i nærheten av flere boligfelt. Det er kort vei til både sjø og skog. Barnehagens innhold styres av "Lov om barnehager" " og "Rammeplan for barnehagen".