×

Hakkespettgruppen

Form og antall på Boganes barnehage

 

Hakkespettgruppa / førskolegruppa i barnehagen

 

 

Det er stor stas å bli Hakkespett og gå det siste året i Boganes barnehage. De har et eget opplegg to dager i uka fra 10 - 14.  En dag på tur og en dag med samling og aktivitetsgrupper i barnehagen.

 

Målet er at 5 – åringene i barnehagen skal få et eget tilbud tilpasset deres utviklingsnivå, som skal være spesielt og minnerikt.

 

Hakkespettene får mange kjekke opplevelser i løpet av året, som for eksempel:

 

 • Møte med Tarkus og fokus på trafikkopplæring.

 • Bokprosjekt – høytlesing i samling med tema fra høstens teaterforestilling på Rogaland teater eller Sandnes kulturhus. 

 • Årlig cabarètforestilling med dramatisering og ekstra sangnummer fra de eldste. 

 • Snekring – kanskje blir det årets julegave.

 • Fysikkforsøk

 • IKT – bruk av interaktiv tavle og lek med digitale verktøy.

 • Jul – barna baker lussekatter til Luciatog i barnehagen og på Boganes sykehjem.

 • Overnatting i barnehagen – ute i lavvo eller inne.

 • Skoleforberedende aktiviteter:

 

 • Trening på mengder og siffer

 • Trening på lyder og bokstaver

 • Språksprell: Bruk av metodiske spåkleker med fokus på oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling og forlydanalyse.

 

 • Noen år har Hakkespettgruppa fått anledning til å møte en lærer fra en av barneskolene i vår bydel.

 

Ut på tur.  Det kan være:

 

 • Klatring innendørs i et klatresenter

 • Vitensenteret i Sandnes

 • Bibliotekbesøk i Sandnes eller Stavanger

 • Barnemuseet

 • Arkeologisk museum

 • Sørmarka arena – skøytedag

 • Dalsnuten

 • Ulike turmål til skogen eller sjøen (flere i personalgruppa har livredningskurs).

 

 

 

Føringene for opplegget vi har for førskolegruppa legges ut fra:

 

 • «Rammeplan for barnehager»

 • «Fra eldst til yngst – samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole.»

 

 • Begge dokument fra Kunnskapsdepartementet.

 

 • Kvalitetsplanen «Stadig bedre» - dokument fra Stavanger kommune.