×

Barnehageplass

Tegning på Boganes

Boganes barnehage er med i samordnet opptak med Stavanger kommune. Det må søkes på eget skjema.

stavanger.kommune.no

Vi har plasser for barn i alderen 0-6 år. Åpningstider er fra 07.00 til 16.45.

Vi følger makspris fastsatt av Stortinget. Dette er fordelt og blir fakturert på 10 måneder.

Informasjon om søknad om moderasjon i barnehagebetalingen finner du her:

http://stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Barn-og-familie/barnehage/Priser-og-betaling-2011/