×

Barnehageplass

Tegning på Boganes

Boganes barnehage er med i samordnet opptak med Stavanger kommune. Det må søkes på eget skjema.

stavanger.kommune.no

Vi har plasser for barn i alderen 0-6 år. Åpningstiden er fra 07.15  til 16.30. 

Vi følger makspris fastsatt av Stortinget. Dette er fordelt og blir fakturert på 11 måneder.

Det er søknadsdato som avgjør plass på ventelisten. Merk dere at dette er annerledes enn de kommunale barnehagene som har fødselsdato som avgjørende for plass på ventelisten.